Dankó Béla

SzarvasRákóczi út 2.2. választókerület
2020 Jan. 22 06:00

A magyar kultúra napja

Az ember létének ismérve az alkotás és ezen alkotó tevékenység egyik legcsodálatosabb gyümölcse a kultúra. A kultúra, mely mögött a műveltség, az érzelmek, és a gondolatok sokasága mellett temérdek munka áll, temérdek összefogás által tett erőfeszítés, hiszen a kultúra bölcsője nem más, mint a közösség, az emberi társadalom.

E hazában élve, egy nyelvet beszélve is, ahányan vagyunk, mégis annyi dologra gondolunk először, ha megkérdezik tőlünk, mit jelent számunkra kultúránk. Arany János, Ady Endre, magyar népdalok és táncok, műalkotások és alkotóik,…. ki lenne képes teljessé tenni ezt a felsorolást! A küzdelmes munkával gyarapodó emberöltők, őseink hihetetlen bőséget, kulturális gazdagságot hagytak örökül ránk, így magyarnak lenni mindig egyfajta küldetést, építő jellegű kihívást jelentett itt Európában. Megőrizni, ami megtart és megtanulni mindazt, ami előre visz. Ebben állt, és ebben rejlik ma is nemzetünk ereje, műveltsége.

„A műveltség nem ünneplő ruha, amelyet hordani kell. A műveltség a helytállás segédeszköze, a kifejezés szerszáma, a vállalkozás fegyvere.” - int bennünket Német László.

Fontos tudnunk, hogy iskoláinkban, egyesületeinkben, színházainkban, könyvtárakban, múzeumokban kultúrateremtő és kultúramentő munka folyik most is, mint zivataros történelmünk bármely időszakában.

Hadd mondjak hát köszönetet mindazoknak, akik gondozzák és továbbadják múltunkat idéző tárgyi és szellemi emlékeinket, értékeinket, a pedagógusoknak, művészeknek és mindenkinek, aki a magyar kultúra ügyéért dolgozik.

Dankó Béla

Szarvas, Rákóczi út 2.
eseménynaptár